XingZhen Chemical Co., Ltd

<< Home  << Contact Us

Contact Us

Company: XingZhen Chemical Co., Ltd.
Add: West of Nanguancun, Wenshui
Zip code : 032100
Tel : 0086-25-52397805
Fax : 0086-25-68650010
E-mail: info@ZhenxingChemical.net
QQ: 812985219@qq.com
Website: www.ZhenxingChemical.net XingZhen Chemical Co., Ltd